Czy w istocie Pinokio zasłużył, aby stać się chłopcem?

 

   W Autorzy → Carlo Collodi → Pinokio dodano dziś pracę: Czy Pinokio faktycznie powinien zostać przemieniony w chłopca?