W Autorzy → Eliza Orzeszkowa → A… B… C… dodano Streszczenie „A… B… C…” Elizy Orzeszkowej.