1. Zgryzoty Joanny dotyczące braku pracy.
2. Propozycja uczenia wnuczki sąsiadki.
3. Maleńka szkółka w domu Lipskich.


4. Oskarżenie nauczycielki.
5. Rozprawa sądowa i wyrok.
6. Mieczysław na pomoc siostrze.
7. Podjęcie decyzji o kontynuacji szerzenia oświaty.