W Autorzy → Eliza Orzeszkowa → A… B… C… dodano tekst: Tytuł nowelki Elizy Orzeszkowej, czyli dlaczego „A… B… C…”.